Digitálna agentúra SYNERGY

Kontaktujte Nás

Kontaktujte nás teraz!

Neváhajte nás kontaktovať v priebehu pracovných hodín pomocou nižšie uvedených informácií. Svoju žiadosť môžete zaslať aj prostredníctvom online formulára.

OTVÁRACIE HODINY
OD PO - PI: od 8:00 DO 16:00

Identifikačné údaje SYNERGY o.z.

Sídlo:

IČO: 45029440
DIČ: 2022870465
Spoločnosť nie je platcom DPH

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (KANCELÁRIA):

Tvoríme harmonický
a kreatívny obsah

Sme profesionálna digitálna agentúra. Pojem kvality je v našej spoločnosti chápaný ako opakovaná spokojnosť zákazníka s nami poskytnutými riešeniami, produktmi a službami a je najvyšším kritériom kvality našej práce. Náš kolektív je v  informačných technológií nielen profesionálnym, dôveryhodným a spoľahlivým partnerom, ale aj v pozadí celého nášho snaženia neustáleho zvyšovanie úrovne kvality našich činností, rozvoj odbornosti personálu a prehlbovanie know-how a to všetko pre uspokojenie našich zákazníkov.

Základnou zásadou politiky spoločnosti je zabezpečiť kvalitu vo všetkých činnostiach, počnúc prijatím objednávky na službu alebo predaj a končiac odovzdaním služby alebo tovaru zákazníkovi. Rešpektovanie pôsobenia trhu, zužitkovanie skúseností a informácií v prospech zákazníka, zvyšovanie kvalitatívnych parametrov cestou inovačných procesov, prevenciou predchádzať nežiaducim stavom a ich dôsledkom. Zabezpečenie technických, materiálových a organizačných podmienok na takej úrovni, aby bola dosahovaná kvalita vo všetkých činnostiach zodpovedajúca požadovaným kritériám hodnotenia. Zvyšovanie kvality je v našej spoločnosti stály, systematicky a nikdy sa nekončiaci proces.

CEO

Spokojných zákazníkov
0
vytvorených značiek
0
úspešných SEO stratégií
0
vytvorených E-shopov
0