sub gate logo

SUB GATE s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

platné a účinné od 09.06.2020

V súvislosti s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) sme pristúpili k revízií postupov pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Spoločnosť SUB GATE s.r.o. sa zaviazala k ochrane súkromia návštevníkov našich webových stránok. Tento dokument stanovuje zásady nakladania s vašimi osobnými údajmi.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. Týmto dokumentom Vám poskytujeme povinné informácie podľa čl. 13 GDPR už pri získavaní Vášho súhlasu.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Ján Zajac ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.subgate.sk (ďalej len „SUB GATE s.r.o.“):Obchodné meno: SUB GATE s.r.o.Miesto podnikania: Rožňavská 847/1, 97901 Rimavská SobotaIČO: 46492674DIČ: 2820015264Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 21413/SMôžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 948 260 050, písomne na fakturačnej adrese Rožňavská 847/1, 97901 Rimavská Sobota, alebo e-mailom info@subgate.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.Informácie týkajúce sa všetkých transakcií realizovaných medzi nami a vami alebo vo vzťahu k tejto webovej stránkeTransakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.informácie, ktoré ste nám poskytli za účelom registrácie u násGeolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača, alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisuakékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nám zaslať.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, uzatváranie kúpnopredajných zmlúv, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

POUŽÍVANIE SÚBOROV „Cookie“

Spoločnosť SUB GATE s.r.o. môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé.

Dočasné cookies budeme používať na sledovanie návštevníkov, zatiaľ čo budú prechádzať webové stránky.Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics . Google Analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich webových stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese: www.google.com/privacypolicy.html.„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou SUB GATE s.r.o. a internetovú reklamu).

„Cookies“ na stránkach „www.subgate.sk“:

 • Potrebné súbory cookie (JSESSIONID, PHPSESSIONID): pomáhajú vytvárať webové stránky pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez nich nemusia fungovať správne. 
 • Štatistické súbory cookie– Google Analytics (dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík. 
 • Marketingové súbory cookie – Google Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Informácie o tom, ako používate tento web sa zdieľajú so spoločnosťami Google, Facebook a ďalšími za účelom tvorby analýz návštevnosti stránok a na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach.

Pri prvej návšteve stránok „www.subgate.sk“ Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie (táto stránka). Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok spoločnosti SUB GATE s.r.o., môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies.

Tu sú niektoré z nich:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Edge
 • Mozilla
 • FirefoxSafari (Desktop)
 • Safari (Mobilná verzia)
 • Android Browser
 • OperaOpera Mobile

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na stránke www.youronlinechoices.com/sk/. Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkomAlebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Osobné údaje sprostredkované našimi stránkami budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, alebo v príslušných častiach webu. Vaše osobné údaje môžu byť použité na:administráciu webovej stránky;zefektívnenie prehliadania webu;povolenie používania služieb dostupných na internetových stránkach;zasielanie všeobecných (nie-marketingových) obchodných oznámení;zasielanie vyžiadaných upozornenízasielanie marketingovej komunikácie, informácií o akciách a novinkách „ Rabbitstudio“, alebo komunikáciu starostlivo vybraných, tretích strán, o ktorej si myslíme, že môže byť pre Vás zaujímavávybavenie dotazov a sťažností týkajúcich sa našich stránokPublikované na našich stránkach budú len informácie, ktoré nám zašlete, alebo inak poskytnete za týmto účelom. Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu poskytovať tretím stranám za účelom priameho marketingu. Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri pracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie).

ZMENY ZÁSAD

Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať bez predošlého upozornenia, zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Stránku by ste mali priebežne kontrolovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Webová stránka „www.subgate.sk“ obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:Kuriérske a prepravné spoločnostiMarketingové agentúry a call centráPoskytovatelia IT služiebAdvokátske a právne kancelárieZnalci a súdni znalciInkasné spoločnosti a exekútoriSúdy a orgány činné v trestnom konaníÚčtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby:– než svoj súhlas neodvoláte, alebo– počas celej záručnej doby dodaného tovaru a 12 mesiacov po uplynutí záručnej doby tovaru. Následne sú Vaše osobné údaje pseudonymizované a uchovávané na účel archivácie, alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z.V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienokV prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 948 260 050, písomne na adrese prevádzky SUB GATE s.r.o., Rožňavská 847/1, 97901 Rimavská Sobota, alebo e-mailom info@subgate.sk .Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 948 260 050, písomne na adrese prevádzky SUB GATE s.r.o., Rožňavská 847/1, 97901 Rimavská Sobota, alebo e-mailom info@subgate.sk .Tieto Zásady ochrany súkromia sú platné a účinné od 09.06.2020.